اشعار زیبای ایرانی
تاريخ : دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 | نویسنده : مون

میان قبیله ام

ولی هنوزتنهایم

میان هیاهو

بازهم خاموشم

ولی سکوت.......!

چه رمزی است!

تومی روی ومن هنوزبیگانه

ای اهالی امروز!

هنوزپاییزم

میان دوراهی تردید

آویزم

من ازقبیله ی احساس خویشتن دورمتاريخ : جمعه یازدهم مرداد 1392 | نویسنده : مون
توقله ی خیالی وتسخیرتومحال
                     بخت منی که خوابی وتعبیرتومحال


ای همچوشعرحافظ وتفسیرمثنوی
                     شرح توغیرممکن وتفسیرتومحال


عنقای بی نشانی وسیمرغ کوه قاف
                      تفسیررمزورازاساطیرتومحال


بیچاره ی دچارتوراچاره جزتوچیست؟
             چون مرگ،ناگزیری وتدبیرتومحال


ای عشق،ای سرنوشت من،ای سرنوشت من!
            تقدیرمن غم تو وتغییرتومحال

قیصرامین پور****


 تاريخ : پنجشنبه دهم مرداد 1392 | نویسنده : مون
ایمان وامان ومذبش بود نماز

دروقت عروج مرکبش بود نماز

هنگام که هنگامه ی آن کاررسید

چون بوسه میان دولبش بود نماز......

قیصر امین پور..تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد 1392 | نویسنده : مون

به سرسبزی خویش کاجی ندیدم

                             به سرگرچه جزبرف تاجی ندیدم

توازمن تمام دلم راگرفتی

                            ازاین بیش باج وخراجی ندیدم

قسم می خورم راستش رابخواهی

                            به بالای توسرو وکاجی ندیدم

بجزعشق ،دردی که درمان ندارد

                            بجزعشق راه علاجی ندیدم

مراقصرتنهایی وبی کسی بس

                            ازاین امن تربرج عاجی ندیدم

که جزسکه های سیاه دورویی

                            به بازار یاران رواجی ندیدم

به یک سکه قلب،دل می فروشند

                           مناسب ترازاین حراجی ندیدم

توراباتپش های قلبم سرودم

                           به این واژه هااحتیاجی ندیدم

قیصر امین پور*****تاريخ : سه شنبه یکم مرداد 1392 | نویسنده : مون

سه شنبه;

چراتلخ وبی حوصله؟

سه شنبه;

چرااین همه فاصله؟

سه شنبه;

چه سنگین!چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!

 

سه شنبه

             خداکوه راآفرید!

(قیصرامین پور)تاريخ : سه شنبه هجدهم تیر 1392 | نویسنده : مون
من ازعهدآدم تورادوست دارم

   ازآغازعالم تورادوست دارم

چه شبها من وآسمان تادم صبح

   سرودیم نم نم:تورادوست دارم

نه خطی،نه خالی!نه خواب وخیالی!

    من ای حس مبهم تورادوست دارم 

سلامی صمیمی ترازغم ندیدم

     به اندازه غم تورادوست دارم

بیاتاصداازدل سنگ خیزد

      بگوییم باهم تورادوست دارم

جهان یک دهان شدهماوازباما:

     * تورادوست دارم، تورادوست دارم*

 تاريخ : سه شنبه هجدهم تیر 1392 | نویسنده : مون
"سفرایستگاه"

قطار می رود

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

ومن.................

       چه قدرساده ام!!!!

که سالهای سال

کناراین قطاررفته ایستاده ام

وهمچنان

به نرده های ایستگاه رفته

                               تکیه داده ام!!!!؟؟؟؟؟؟تاريخ : پنجشنبه یکم بهمن 1388 | نویسنده : مون
ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا

من کیم کز چون تویی بویی رسدجان مرا

جان ودل پردرد دارم هم تودرمن می نگر

چون توپیدا کرده ای  این راز پنهان مرا

زآرزوی روی تودرخون گرفتم روی ازآنک

نیست جز روی تو درمان چشم گریان مرا

گرچه از سرپای کردم چون قلم درراه عشق

پاوسرپیدانیامداین بیابان مرا

گر امیدوصل تودرپی نباشدرهبرم

تا ابد ره درکشدوادی هجران  مرا

چون تومی دانی که درمان من سرگشته چیست؟

درونم ازحدشدچه می سازی تودرمان مرا

جان عطار ازپریشانی است همچون زلف تو

جمع کن برروی خودجان پریشان مرا

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم دی 1388 | نویسنده : مون
بکشمت غمزه ی آن شوخ بی گناه مرا

فکند سیب زنخدان اوبه چاه مرا

غلام هندوی خالش شدم ندانستم

کاسیر خویش کند زندگی سیاه مرا

دلم بجاودماغم سلیم بودولی

زراه رفتن اودل بشدزراه مرا

هزاربارفتادم به دام دیده ودل

هنوز هیچ نمیباشد انتباه مرا

زمهراونتوانم که روی برتابم

زخاک گوراگربردمدگیاه مرا

زجور اوچوبمیرم زنوشوم زنده

اگربه چشم عنایت کند نگاه مرا

عبید ازکرم یاربرمدارامید

که لطف شامل اوبس امیدگاه مرا

 

 تاريخ : چهارشنبه دوم دی 1388 | نویسنده : مون
 

همچومن وصل توراهیچ سزاواری هست  ؟                                 

یاچومن هجرتوراهیچ گرفتاری هست

دیدۀ دهربه دورتوندیده است به خواب                                               

 که چوچشمت به جهان فتنۀ بیداری هست

ای تماشای رخت داروی بیماری عشق                                         

 خبرت نیست که درکوی توبیماری هست

هرکجادل شده ای برسرکویت بینم                                                  

 گویم المنةلله که مرایاری هست

گرمن ازعشق تودیوانه شوم باکی نیست                                  

 که چومن شیفته درکوی توبسیاری هست

هرکه روی چوگلت بیندداندبه یقین                                               

که زسودای تودرپای دلم خاری هست

«گربگویم که مراباتوسروکاری نیست»                                             

 قاضی شهرگواهی بدهد کاری هست

هرکه راکارنه عشق است اگرسلطان است                                      

 تووراهیچ مپندارکه درکاری هست

تازرشعرمن ازسکۀ تونام گرفت                                                        

هردرمسنگ مراقیمت دیناری هست

گربگویم که مرایارتویی بشنو،لیک                                              

« مشنو ای دوست که  بعدازتومرایاری هست»

سیف فرغانی نبودبریارت قدری                                                       

 گردل وجان تورانزدتومقداری هستتاريخ : سه شنبه دهم آذر 1388 | نویسنده : مون
بعدازتوعشق،دیگرقصه یی نداشت

من بودم وخیال ودیگرهیچ

درحسرت توبازمی مانم

متن تورادرخویش می خوانمVPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان